loading...

Renungan atas ujian dari Allah SWT agar kita Mendapatkan ridho nya

loading...
Media Informasi Islam - Secara literal, sabar adalah habsu al-nafs ‘an al-jaza’ [menahan diri dari keluh kesah (ketidak sabaran).[Abu Bakar Al-Raziy, Mukhtaar al-Shihaah, hal.354, bab shabara).   Apabila seseorang mampu menahan dirinya dari keluh kesah, kegelisahan, dan kegundahan akibat berbagai macam cobaan, maka ia tergolong orang-orang yang sabar.   Sebaliknya, tatkala seseorang suka mengeluh, mengaduh, dan selalu merasa jengah dan khawatir atas berbagai macam musibah, maka ia bukanlah termasuk bagian orang-orang yang sabar.    Jamaluddin al-Qasimi menyatakan, “Barangsiapa yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan hawa nafsunya secara terus-menerus, orang tersebut termasuk golongan orang yang sabar.”[Al-Qasimi, Mau’idlaat al-Mukminiiin]. 
Pahala kesabaran sangatlah besar dan agung.  Dalam sebuah hadits qudsiy telah dituturkan:
       "Apabila telah Kubebankan kemalangan (bencana) kepada salah seorang hambaKu pada badannya, hartanya, atau anaknya, kemudian ia menerimanya dengan sabar yang sempurna, Aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya pada kiamat atau membukakan buku catatan amalan baginya.”[HR. al-Dailamiy, dari Anas ra].

Subscribe to receive free email updates: