loading...

BAGIKAN HIKAYAH INI, CERITA SEORANG MUALAF YANG MASUK ISLAM DI KARENAKAN BERTEMU DENGAN JIN MUSLIM

loading...
simulasi gambar dari google

Media Informasi Islam - Hikayah inspiratif subhanallah masuk islam (MUALAF) disebabkan Jin Muslim, Pada suatu hari, Imam Syafi’ i (Muhammad bin Idris) telah melihat seorang uskup kristen thawaf di Ka’ bah, maka beliau segera bertanya kepadanya,
            “Apakah yang menyebabkan kamu meninggalkan agama ayah- ayahmu?”
            “Saya telah mendapatkan ganti yang lebih baik”, jawabnya.
            “Bagaimanakah kejadiannya?”, beliau bertanya lagi dengan rasa ingin tahu.
            Mantan uskup kristen itu kemudian menceriterakan kisahnya,
            “Ketika saya ada di kapal yang berada di tengah laut, tiba- tiba kapal yang saya tumpangi itu pecah, dan saya dapat selamat darinya dengan mengapung di atas papan. Kemudian saya dibawa arus gelombang kesana- kemari hingga terdampar di suatu pulau yang memiliki banyak sekali pohon dan buah yang lunak dan lezat, lebih manis dari madu dan lebih lunak dari mentega, dan di situ terdapat pula sungai dengan air yang segar. Lalu saya mengucap:
‘Alhamdu lillah atas nikmat itu’ .
Saya dapat makan minum sampai Allah mendatangkan kelapangan bagiku, dan ketika waktu malam saya merasa sangat khawatir atas diriku dari binatang- binatang buas, sehingga saya memanjat pohon untuk tidur di atasnya. Ketika tengah malam, tiba- tiba ada binatang yang muncul di permukaan air sembari bertasbih dengan suara yang jelas membaca:
‘La ilaha illallahul ghaffar, Muhammad rasulullah annabiyul mukh tar’ .
Ketika binatang itu telah naik ke darat, terlihatlah sosoknya yang mengerikan olehku. Ia berkepala burung kasuari, dan muka manusia, dan kaki onta, dan ekor ikan. Maka aku sangat takut daripadanya maka segera aku turun dan lari. Akan tetapi, ia segera menoleh kepadaku dan berkata:
‘Berhentilah, bila tidak berhenti binasa kau’ . Maka segera aku berhenti.
Lalu saya ditanya olehnya:
‘Apakah agamamu?’
Jawabku: ‘Keristen’ (Nasrani).           
Maka ia segera berkata:
‘Celaka wahai orang yang rugi, lekas kau kembali kepada agama Islam, sebab kamu kini berada di daerah jin- jin yang Mu’ min, dan tidak akan selamat di sini kecuali orang muslim’.
Lalu saya tanya:
‘Bagaimana caranya masuk Islam?’
Jawabnya:
‘Membaca Asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah’.
Maka segera saya baca, kemudian ia bertanya padaku,
‘Kamu akan tinggal di sini atau akan pulang ke rumah keluargamu?’
Jawabku:
‘Akan kembali ke keluargaku’ .
Maka ia berkata:
‘Tinggallah di sini hingga tiba kapal’.
Maka saya tinggal di situ, dan kemudian kembalilah binatang itu menuju ke laut. Maka belum lenyap dari pandanganku tiba- tiba datang kapal yang penuh dengan penumpang, dan ketika saya beri isyarat, segera datang kepadaku dan membawaku.
Ketika di kapal saya bertemu dengan duabelas orang kristen, dan ketika saya ceriterakan pada mereka kisahku, tiba- tiba mereka masuk Islam semuanya.

Firman Allah Swt. :
Hai semua manusia sembahlah Tuhanmu, yang menjadikan kamu dan menjadikan orang- orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa (21). Yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan, dan langit sebagai atap dan menurunkan air dari langit, kemudian mengeluarkan dengan air itu berbagai macam buah (makanan) sebagai rizqi untukmu. Karena itu maka kamu jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, padahal kamu mengetahui. (Bahwa Allah itu tidak bersekutu dan tidak berbandingan, sebab Dia pencipta sedang semua yang lainNya dicipta olehNya, sebab Tuhan itu hanya yang menjadikan, mencipta, dan bukan yang dijadikan, diciptakan) (22)  [ QS Al- Baqarah: 21- 22]

Hadits Nabi :
Usman bin Malik r.a. berkata: Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka terhadap orang yang telah berkata: La ilaha ilallah benar- benar mengharap keridha’ an Allah (dengan ikhlas). [HR Bukhari Muslim]

Semoga Allah melindungi Kami dari siksa api neraka- Nya.


Subscribe to receive free email updates: